OFERTA - kierunkowa

  • Studnie i komory betonowe do wody i kanalizacji
  • Przejścia szczelne do studni betonowych dla wszystkich typów rur
  • Geowłókniny, geotkaniny, geomembrany
  • Systemy dylatacji
  • Systemy kotwiące ścian elewacyjnych
  • Rury kanalizacyjne PE,PCV

Informacje udzielane na indywidualne zapytanie. Osoba odpowiedzialna Andrzej Krzykowski hurt@tomagkreis.pl